Leksikon

Søk i listen med CTRL+F

Finner du ikke det du søker på listen? Prøv Søk-boksen som også finner synonymer, eller se siden Leksikonartikler under arbeid. Finner du innførselen her, ta kontakt for opplysninger, evt. skriving av artikkel. Produksjon av tekst ad hoc er en ønsket arbeidsform i prosjektet.

 LEKSIKONET er et bergverkshistorisk oppslagsverk hvor hver artikkel
- er lagt ut som en egen side;
- er søkbar fra Søk-feltet;
- er kodet etter et fast klassifiseringssystem slik at artikler kan sorteres etter tema. Søker man f.eks. på yrke. (NB! med punktum) i Søk-boksen, får man opp alle de yrker som har egen artikkel. Se Om søk (på menylinjen) for mer info om denne funksjonen og en oversikt over tilgjengelige temaer med nærmere detaljer.

Se for øvrig ABC info Leksikon for en full presentasjon av siden.
Her redegjøres bl.a. for hvordan artiklene systematisk er bygget opp etter den såkalte sjiktmodellen, hvordan komme med bidrag, samt diverse merknader, bl.a. tips om hvordan man kan ta kopi av listen nedenfor og ta den inn på egen maskin for bedre oversikt.

 

NYHET!
Abonnenter på dette nettstedet har nå tilgang til "Bergverksfortellinger. Introduksjon til norsk bergverkshistorie." Del 2. Se mer om dette.

Hvordan bli abonnent? Følg lenken registreringsskjema.


Artikler