Etasjeovn

Etasjeovn/plateovn/etasjerøsteovn/etasjerøster/platerøsteovn

 

Sjaktovn innredet med horisontale plater for røsting av finfordelt malm/konsentrat.

 

KISRØSTING

Ovnstypen kom i bruk fra midten av 1800-tallet og ble den dominerende ovnstype for røsting av svovelkis. Utbredelsen må ses i sammenheng med den sterkt økende produksjonen av svovelsyre basert på svovelkis utover i 2. halvdel av 1800-tallet.

Vanlige e. var av typen Herreshof og Wedge. Herreshof-ovner var mye i bruk ved norske cellulosefabrikker som like etter århundreskiftet 1900 begynte å anvende svovelsyre til bleking.[1] En Wedgeovn med rørearmer ble tatt i bruk ved Sulitjelmaverket i 1912 for røsting av konsentrat fra Elmore-prosessen.[2]  

Se også sjaktovnrøsting.

 

SØLVFREMSTILLING

Ved Kongsberg Sølvverk begynte man å røste i e. ved innføringen av cyanidmetoden rundt 1905. Ovnene hadde vedinnlegg i bunnen og 2 plater. Se også ovnsrøsting.

Fotnoter

1. Illustreret norsk Konversationsleksikon 1913, bd 6:sp.348
2. Berg 1917:24