Rosenspade

Rosenspade/raasenspade

 

Stor spade brukt til stikking av rosentorv (torv brukt til tetting av dammer og renner), se rosenmur.