Gare

Gare/garre (ty. garmachen, garen=gjøre ferdig, ren)

 

Oksiderende raffinering av svartkobber med sikte på å fjerne resterende jern, svovel og andre forurensinger. Det rensede svartkobber kalles garkobber.

Se garing.