Sulfid

 

Kjemisk forbindelse mellom svovel og et annet grunnstoff, særlig metall.

     

S. med størst betydning for norsk gruveindustri er svovelkis (FeS2) som dannet grunnlaget for den omfattende kisindustrien, se egen Tema-artikkel. Ellers har mange av våre metaller startet som s.. De viktigste er kopperkis CuFeS2, magnetkis Fe1-xS, blyglans PbS, sinkblende (Zn,Fe)S, molybdenglans MoS2, pentlanditt (Fe, Ni)9S8 og forskjellige koboltsulfider.

      Sulfidene danner størstedelen av verdens malmforekomster og har også vært av avgjørende betydning for norsk gruveindustri, se sulfidmalm.