Grong-loven

Grong-loven/Grongloven

Lov av 31. mai 1918 som ga staten enerett til alle mutbare malmer og mineraler i et nærmere bestemt område i Nord-Trøndelag, eventuelt inngå kontrakter om bergverksdrift med norske kommuner, eller rent norske, private interesser (norske statsborgere, selskaper ”med sæte i Norge og helt norsk grundkapital.”)

 

Dette tillegget til gjeldende bergverkslov (av 1842) hadde til hensikt å sikre norsk kontroll i Grong-feltet med sine massive kisforekomster (svovelkis, kobber og sink). Staten utøvet sin rett så snart loven var vedtatt og overtok som eneeier i det franskdominerte selskapet A/S Grong Gruber som var dannet i 1912, men der driften hadde stanset pga. 1. verdenskrig.

            Loven ble opphevet i 1975.