Kunstknekt

Kunstknekt/kunstknegt/konstknekt (ty.Kunstknecht; sv. konstknekt)

 

Arbeider som bisto kunststigeren med å bygge, overvåke og vedlikeholde/reparere verkets vannhjulsdrevne installasjoner, særlig pumpeverket.

 

K. omtales også som kunsthauer.

 

Varia:

- Ved Sala sølvverk i Sverige fikk k. etter gammel skikk grove strieklær som de skulle bruke til sitt fuktige arbeide ved vannkunsten. Men i 1674 beklaget de seg over at de ikke hadde fått slike klær på sju år ”…utan måst bruka våra dagelige kläder, som oss av livet förråttna.”[1]

 

Fotnoter

1. Norberg 1978:499.