Oppfaringssynk

Synk drevet for å undersøke et malmparti og eventuelt åpne dette.