Rovdrift

Uttak av de malmpartier som var lettest tilgjengelig uten hensyn til gruvens sikkerhet eller dens framtid.

 

R. kunne f.eks. være at man ikke etterlot malmholdige bergfester selv om disse var nødvendige for gruvens understøttelse. Slik drift ble kalt å "bygge på rov".

 

Varia:

På tysk omtales r. også som ”wilder Bergbau“, altså ”vill bergverksdrift“. Tilsvarende uttrykk er ikke kjent fra norsk.