Reagens

 

1. Betegnelse på stoffer som blir brukt til påvisning av andre stoffer ved kjemisk analyse.

2. Stoffer som påvirker egenskapene til partiklene i en flotasjonsvæske, se selektiv flotasjon.