Norske svovelkisprodusenters forening

Foreningen dannet i 1939, for å ta vare på gruvenes fellesinteresser i den nye situasjon som oppsto etter krigsutbruddet.

 

Etter krigen gjennomførte foreningen en salgsturne i samarbeid med Forsynings- og Utenriksdepartementet.  Fremstøtet bar etter hvert frukter og salget av svovelkis kom i gang igjen.[1]

 

Fotnoter

1. Spjelkavik (udat):13.