Friskslagg

Friskslagg (ty. Frischschlacken)

 

1. Slagg som kommer fra smelting av lettsmeltelige malmer, og som er velegnet som tilslag.

2. Slagg som falt ved reduserende smelting av blyprodukter, og ved forblyingssmelting av sølvholdig svartkobber, se friskning.

3. Slagg som falt ved blysmeltingen ved sølvverkene.