Det er sjikt

”Det er sjikt”

 – sa man når klokken var blitt så mange at man kunne slutte arbeidet.