Forskramming

Forskramming/skramhugging (ty. Verschrämen)

 

Arbeidet med å hugge ut en sprekk, en skram, som berget kunne bryte mot når det utvidet seg ved oppvarming. Se skram 1..

 

Fra Årdal kobberverk hvor kruttsprengning, pga de topografiske forhold, var eneste brytningsteknikk, berettes at det i gruveekstraktene ofte står "boring og schrøming"[1]. Bortsett fra at vi kan forstå dette som at det ble hugget skram også i samband med mineringearbeider, vet vi ikke mer konkret om dette. Trolig ble det skrammet i samme hensikt som ved fyrsettingen, nemlig for å skape et svakt punkt som det kunne brytes mot, her ved avskytingen. Det kunne nok trenges da bergkruttets sprengkraft på denne tiden var nokså varierende.

Fotnoter

1. Johannessen 1983 (212):212, note 9.