Impregnasjonsmalm

 

Malmforekomst fint fordelt i spalter, porer og sprekker enten i en annen malmtype eller i gråberg

 

I. forekommer på mange steder bl.a. som sølv- svovelkis-, kobberkis- blyglans-, sinkblende- og molybdenimpregnasjoner.

Forekomsten opptrer både alene og som en forlengelse eller i sidene på en gang, linse, stokk el.l.. Impregnasjonene kan ha forskjellig form og utstrekning (opptil mange kilometer), noen er rike, andre er ikke drivverdige.

Noen verk hvor innslaget av i. har vært betydelig: Kongsberg Sølvverk (sølv), Bossmo (svovelkis), Knaben (molybden).

Sulfidiske impregnasjoner, eller kisinnsprengt bånd, kalles med en fellesbetegnelse ’fahlbånd’.[1] Bånd av kisimpregnasjoner kan lett følges på overflaten da de ofte er rustanløpne.

Fotnoter

1. Fahlbåndene. hadde stor betydning for gruvedriften i Kongsbergfeltet hvor en tidlig ble klar over at sølv nesten bare var å finne på eller ved båndene der de krysset ganger (årer) av kalkspat, flusspat og kvarts.