Kobbersulfider

Kobbersulfider/kobbersulfid

 

Forbindelser mellom kobber og svovel med kjemiske formeler for kobber(I)sulfid, Cu2S, for kobber(II)sulfid, CuS.

 

Kobber(I)sulfid finnes i naturen som mineralet kobberglans. Flytende kobber(I)sulfid kalles i bessemermetallurgien hvittmetall.