Velkommen til nettstedet Bergverkshistorie.no!


Nettstedet har som formål å presentere søkbare data og tematiske oversikter i en bred kunnskapsbase om norsk bergverkshistorie.  Det er mitt håp at nettstedet gjennom informasjon, forklaring og fortelling kan bli et nyttig sted å søke til for alle som interesserer seg for norsk bergverkshistorie enten profesjonelt eller con amore – alt fra historikere og museumsfolk til den interesserte allmennhet. 

Hvor viktig denne del av vår historie er, kan belegges med et Holberg-sitat fra 1749: "Nu omstunder er det kommen saa vidt, at Norge bliver mere anseet for dets Bjergverke, end al dets anden Herlighed."

Du inviteres også til å delta med egne tekster, innspill og spørsmål, se Din side.Oppslagstavle finner du opplysninger om alle slags arrangementer, utstillinger, bøker mm med et bergverkshistorisk innhold.

Se Om nettstedet for en nærmere orientering om prosjektet.

Brukere av nettstedet har tilgang til prosjektet "Bergverksfortellinger. Introduksjon til norsk bergverkshistorie." Del 2. Se mer om dette bredt anlagte bergverkshistoriske prosjektet.

Per R. Mikkelsen
Cand. philol.
Prosjektansvarlig