Mineralselskap

Mineralselskap/selskap 

Forekomst av samhørende mineraler.

 

Eksempelsetning: Malmganger opptrer av og til alene, men ofte selskapelig.