Personvern

Kundeinformasjon vi innhenter brukes bare for å kunne levere Tjenesten og informere om eventuelle endringer i disse betingelser, eller gi annen relevant informasjon til Bruker. Ved kjøp av abonnement godkjenner jeg at Leverandøren bruker min epostadresse for disse formål. Når abonnementet sies opp, slettes alle dine personlige data fra vår database.

Innhentet informasjon er konfidensiell og deles ikke med andre. 

Bankkortinformasjon er ikke synlig for prosjektleder eller andre.