Personvern

Kundeinformasjon vi innhenter brukes bare for å kunne levere Tjenesten og informere om eventuelle endringer i disse betingelser, eller gi annen relevant informasjon til Bruker. Jeg godkjenner at Leverandøren bruker min epostadresse for disse formål.

Innhentet informasjon er konfidensiell og deles ikke med andre. 

Bankkortinformasjon er ikke synlig for prosjektleder eller andre.