Anordning av 1783

Anordningen friga edle metaller for utnyttelse av andre enn kongen, med unntak for området innenfor Kongsberg Sølvverks distrikt.

 

Opprinnelig tittel: "Anordning om ædle Metallers Frigivelse uden for Sølv-Verkets District, med tilføyet Ertz-Taxt."  (Datert 29. des.1783).