Varsleknekt

Varsleknekt/varsleknegt

 

Sjaktarbeider som så etter at lineruller mm var i orden og ellers utførte det arbeid som var nødvendig for sjaktfordringen.

 

Varia:

- Heising av forskjellig materialer og utstyr ned i gruven bød på utfordringer. Bjørn Ivar Berg skriver om dette: ”Det var et slitsomt og farefullt arbeid å frakte stiger, stempelkubber og annet tømmer flere hundre meter nedover i sjaktene, og få alt på rett plass. Treverket i sjaktene tok skade av den stadige heisingen — tønnene som skuret imot heisebanen, steiner som falt av og dunket nedover i sjakta. To varsleknekter prøvde å holde styr på aktiviteten i sjakta. Men av og til brast kjettingen og førte til farlige tønnesprang. Det måtte stadig betales for overtidsskift med å reparere sjakta.[1]

 

Fotnoter

1. Berg B.I. 2005 (214):18.