Kullbeskikning

DELPUBLISERING. Artikkelen kompletteres senere.

Denne artikkelen er hovedsakelig orientert mot forholdene ved kobberverkene.

  

1. Generell betegnelse på kullet som ble satt på ovnen. 2. Spesiell betegnelse på beskikninger hvor det bare ble satt på kull.

 

KOBBERFREMSTILLING

K. (jfr. pkt 2) ble i kobbermetallurgien brukt fast:

- Ved oppstart smelting for å forvarme ovnen;

- som siste beskikning før ovnen ble tappet for metallsmelte for å unngå slaggdannelse som kunne forstyrre utslaget eller nedrasing av usmeltet gods i smelten.

Det kunne av forskjellige årsaker også bli satt på rene k. under smelteforløpet.