Sementkobber

 

Metallisk kobber utfelt fra kobberholdige løsninger (sementvann) ved hjelp av jern, se sementering

 

S. kunne være mer eller mindre finfordelt, fra pulver til mer sammenhengende skorper på det utlagte jernet.

S. er til dels svært urent, med metallisk jern som den viktigste forurensningen. Alt etter kobberinnholdet i oppløsningen, type jern som ble brukt som fellingsmiddel mm., varierer Cu-innholdet i s. fra under 50 til ca 80 %.

Tidligere gjennomgikk s. den samme prosess som kaldrøstet kobbermalm under femtrinnsprosessen. I moderne tid består den videre behandling i tyngdekraftseparasjon ved vasking, deretter siling, maling og ny vasking hvorved oppnås en renhet på ca 90 %. Det rensede s. blir til slutt formpresset, tørket og smeltet på samme måte som råkobber.

Tanken om produksjon av s. dukket opp igjen i etterkrigstiden som et av flere tiltak for å utnytte restkobberet i kobberholdig svovelkis.[1]

Fotnoter

1. Müller 1970:6. // Kobberet ble smeltet til anoder og gikk til elektrolytisk raffinering (F. Qvale i Svovel og pyritt TKBM nr 7 1962, s52 ff, gjengitt i Sæland 2011(792):43.)