Guinessiana

På denne siden er det samlet og ordnet stoff av typen ’først’, ’størst’  osv., hovedsakelig fra bergverksdriftens og metallenes historie, hjemme og ute. (I tillegg er tatt med noen få oppslag med saklig nærhet til vårt tema).

Lenkede ord er entene blå eller røde. Blått ord angir at lenken er operativ, mens rødt ord forteller at artikkelen det lenkes til ikke er skrevet, men at materiale foreligger. Ta da gjerne kontakt via Kontakt meg-siden for forespørsel om opplysninger eller skriving av artikkel.

Korreksjoner og forslag til nye oppføringer mottas med takk. Bruk Kontakt meg-siden.


Artikler