Hyttstuggu

Hyttstuggu (dial. Røros)

 

Hus med kontor hvor hytteskriveren kunne føre sine regnskaper og laboratorium (proberstuggu) hvor probereren kunne foreta sine undersøkelser av malmprøver og gehalter i verkets forskjellige produkter.

Huset lå på Røros ved siden av smeltehytta.