Din side

 

Se ABC Info nedenfor om denne siden: Målgruppe, hva som kan publiseres, hvordan stoffet skal sendes og hvilke opplysninger som skal følge med, generelle betingelser mm.

  

 ARTIKLER 

ARTIKKEL 1.(DS). Rosentorv.
Stikkord/ingress: Rosentorv ble brukt som tetningsmiddel i dammer og renner. I artikkelen redegjøres for kjennetegn på god rosentorv, hvordan den ble stukket ut, hvordan den ble lagt mm.
Forfatter: Odd-Arne Helleberg.  Helleberg er forfatter av lokalhistorisk litteratur, bl. a. om Kongsberg Sølvverk.
Den foreliggende artikkel ble først publisert i hans bok "Kongsberg Sølvverk 1623-1958" (Kongsberg 2000).

ARTIKKEL 2.(DS). Fra Norsk Jernverk til Mo Industripark.
Stikkord/ingress
: Mo Industripark AS er infrastrukturselskapet som eier og drifter industriparken i Mo i Rana. Selskapet disponerer et areal på 2.700 dekar, og industriparken er like stor som byen vest for E6. Det er et ganske stort område, med 115 bedrifter og i dag (2012) 1863 ansatte. Selskapet har drevet industriparken siden omstillingen av statsindustrien i Mo i Rana, som skjedde i perioden 1988-1992.
Forfatter: Ivar Hartviksen. Forfatteren er informasjonssjef ved Mo Industripark AS.
Artikkelen er en bearbeidet utgave av et foredrag som ble holdt på Bergverksseminaret i Mo i Rana 20.9.2012.