Langveggsbryting

Langveggsbryting/stempelrasbryting

 

En brytningsmetode hvor arbeidsfronten strekker seg i hele forekomstens lengde og arbeidet enten fjerner seg fra eller går mot hovedsjakten og hvor taket tillates å gå i ras bak arbeiderne.

 

L. anvendes i kullgruvedriften, men prinsipielt samme metode er også anvendt ved bryting i malmgruver, f.eks. i Sulitjelma, da betegnet som ’stempelrasbryting’.[1]

 

Fotnoter

1. Heltzen 1974: 430.