Fyr

 

1. Bål som antennes i gruva for å bryte ved hjelp av ild. 2. Arbeidsskoft. (ty.Feier≈fritid), (dial. Røros). ). 3. Kortform for fyrmåned.

 

Ad 2. F. fikk gjerne visse lønnsmessig konsekvenser.

Bruken av 'fyr' i denne betydning er visstnok ukjent utenfor Røros.[1]

 

Varia:

- I arbeidsreglementet i Rørosloven av 1818 heter det at hvis en arbeider ikke kommer i rett tid til arbeidet pga skjødesløshet, ”hjemvises den Skyldige til Feiring den hele Uge, uden at nyde hverken Løn eller portion.”

Fotnoter

1. Ansteinsson 1935:158