Kruttverk

 

Kruttverk/kruttmølle/kruttfabrikk[1]

 

Anlegg for produksjon av svartkrutt.

 

Det ble anlagt i alt 19 kruttverk fra Trøndelag og sørover. Det eldste var det private Alvøens Krudtværk på Askøy utenfor Bergen, etablert i 1626. Det sist anlagte var det statseide Rødfos Brandrørs- og Patronfabrik, senere Raufoss Ammunisjonsfabrikk, etablert i 1895.

            Eksplosjoner var vanlig, fem av fabrikkene ble nedlagt etter slike hendelser. Den siste ulykken av dette slaget i Norge inntraff ved Nitedals Krudtværk i 1978.

 

Varia:

- Den største eksplosjonsulykken rammet Kongsbergs Krudtværk som ble igangsatt i 1736 for å produsere krutt til bruk ved Sølvverket. Etter kort tids drift eksploderte fabrikken i en ulykke som kostet kruttmesteren og syv arbeidere livet. Her het det at ulykken var forårsaket av kruttmesterens egen "forvovenhed og skiødesløshed"; han hadde brukt et jernstykke til å støte løs kruttmassen i stampemølla, til og med uten å stanse stampingen.[2] Dette var den største enkeltulykken ved Sølvverket i hele verkets historie. Kruttverket ble gjenoppbygget og var i drift til 1865.

           

 

 

Fotnoter

1. Hvor ikke annet er angitt, baserer denne artikkelen seg på Fjeld 2007:121-123.
2. Berg 1998 (25): 504, note 24.