Bulk-selektiv flotasjon

Bulk-selektiv flotasjon/bulkflotasjon/samflotasjon

 

Grovflotasjon (se flotasjon) hvor sammensatte fraksjoner flotteres fra annen bergmasse.

 

Grovflotasjonen etterfølges (eventuelt) av selektiv flotasjon av de enkelte fraksjoner:

Ved Mofjellet gruver ble det kjørt b. på blyglans og kopperkis før selektiv flotasjon av de samme mineraler.[1] Det samme skjedde ved Røros-verket med kobberkis og magnetkis. Bare kobberkis var salgsprodukt.[2]

B. av kismalm var også aktuelt i de tilfelle hvor mineralene i kis og bergart var så sammenvokst at kobbertapet i kiskonsentratet ville bli for høyt ved selektiv flotasjon.[3] 

 

 

 

 

Fotnoter

1. Priesemann og Sæland 2004:121.
2. Nissen 1976, gjengitt i Espelund 2005:32 (229). Byggingen av verkets først flotasjonsanlegg i 1926 må ses på bakgrunn av gjennombruddet for de såkalte xanthat-reagenser året før. Bruk av disse reagensene gjorde det mulig å flotere finkornig Røros-malm med høyt innhold av magnetkis/svovelkis. 
3. Müller 1970:2.