Oppredningsmalm

Oppredningsmalm/opredningsmalm

 

Malm som holdt for lite svovel til å kunne selges som eksportkis uten sjeiding.

 

Grensen synes å ha gått rundt 41- 42 % S.