Sperreverk

Sperreverk/spærverk           

 

Generelt, par av sperrer som hviler på langveggene og ikke støtter seg til en mønsås, men til hverandre; her betegnelse på de stokker som dannet spissen på en korsgjøpel, se oppslaget for nærmere detaljer.