Pulp

Pulp/suspensjon

 

Blanding av vann og finknust malm som settes på et flotasjonsanlegg.

 

P. hadde karakter av tykt slam. For Sulitjelma oppgis f.eks. at en optimal p. inneholdt vann og gods i forholdet 2:1, dvs 33 % var gods.[1] Se også flotasjon.

Fotnoter

1. Lund 1933:56.