Fylling

Fjerning av løsmasse i dagoverflaten ved leting etter og prøveuttak av malmforekomster.[1]

Fotnoter

1. Berg 1998 (25): 576.