Wedgeovn

Wedgeovn/Herreshofovn

 

Ovner for røsting av svovelrik sulfidmalm. Se etasjeovn.