Kvabb

Kvabb/leirmølje/silt

 

Leiraktig finsand fra bunnen av gamle istids-innsjøer; sediment, bunnfall.