Bessemerer

 

Bessemerer (dial. Sulitjelma)

 

Hjelpearbeider som bl.a. hadde som oppgave å stikke opp luftdysene på bessemerkonverteren med halvannen meter lange stenger, i Sulitjelma kalt "bessemerkjepp". Dette var hardt og svært varmt arbeid og med en times mellomrom avløste de to b. på skiftet hverandre.[1] Fra Røros opplyses det at de holdt en time eller to i strekk på denne jobben. Her ble arbeideren i pakt med gamle, tyske tradisjoner kalt "knekt".[2]  

 

 

Fotnoter

1. Pers. medd. Kjell Lund Olsen 21.9.09
2. Tidl. hyttearbeider Ole Sorken gjengitt i Borgos 2005:5