Koppstein

Koppstein/kopsteen

 

Stein med fire noenlunde jevne sider; brukt bl.a. til dambygging.