Kobberutbringende

Kobberutbringende/kobberudbringende

 

Netto utbytte av rent kobber beregnet prosentvis av opprinnelig malmmengde.

 

K. var resultatet av subtraksjonen total mengde kobber i inngående råmalm ÷ kobbertapet ved prosesseringen.[1] Dette kobbertapet lå gjerne i området 0,5- 1 %, dvs at malm med 5 % Cu fikk et k. på mellom 4,5 og 4 %. 

 

Fotnoter

1. Vogt 1905(439):66,67. Vogt skriver for sikkerhets skyld "netto" k.