Om Nettstedet

Medarbeidere ønskes til skriving av artikler og vurdering/kvalitetssikring av publisert materiale. Ta kontakt via Kontakt meg- siden.

For en full presentasjon med opplysninger om kilder, fotnotepraksis og kildehenvisninger, ta kontakt via Kontakt meg- siden. 

Nettstedet Bergverkshistorie.no er publikasjonskanal for prosjektet ’Håndbok i norsk bergverkshistorie’. Det er anlagt som en ressurs for folk som søker informasjon og kunnskap om denne delen av vår historie.

Emnets omfattende karakter og prosjektets intensjoner har gjort det nødvendig med en nokså grenet struktur. Alle elementer har egne introsider.
Nettstedet er langt fra ferdig, og er hele tiden under bearbeidelse.

Prosjektets to hoveddeler er kalt TABELLARIUM og TEMA-ARTIKLER etter måten stoffet er organisert på.

TABELLARIUM et nettstedets viktigste side. Elementene på siden ses i sidefeltet. Se lenken for kort informasjon om innholdet på den enkelte side.

TEMA-ARTIKLER er den andre av nettstedets to hoveddeler. I denne delen undersøkes bergverkshistorien gjennom et vidt spekter av emneorienterte artikler.

DIN SIDE er brukerens egen publikasjonskanal for stoff med bergverkshistorisk karakter.

OPPSLAGSTAVLE kan brukes til å henge opp informasjon om alle slags arrangementer og tiltak med et bergverkshistorisk innhold.

OM SØK gir veiledning om søk-muligheter og hvordan søke på nettstedet.

KONTAKT MEG er nettstedets kommunikasjonskanal for henvendelser til prosjektansvarlig.

Initiativtaker og prosjektansvarlig: Cand. philol. Per R. Mikkelsen.

Prosjektets adresse: Conradisgt. 5, 3126 Tønsberg.

Hvor ikke annet er oppgitt, er prosjektansvarlig forfatter av stoffet på sidene.