Tidstabeller

Tidstabeller gir kronologisk ordnede oversikter over viktige hendelser i bergverkshistorien.        

I Hovedtidstabell oppføres viktige hendelser på nasjonalt og internasjonalt nivå, mens andre tabeller gir oversikter over hendelser på avgrensede områder på nasjonalt nivå som Kobberindustrien, Kisindustrien osv. Tidstabeller på verksnivå vil være en del av den enkelte verksbiografi.