Rekkherd

Rekkherd/rekkovn  

 

Spesiell herd/esse for oppvarming til hvitvarme av herdfersket jern før utsmiing under fallhammer til stangjern eller utvalsing i valseverk.

            R. ble brukt når det ble fersket etter lancashire-metoden. Ved den tyske metode som i nesten hele den gamle jernverkstiden var den dominerende i Norge, ble det bare brukt én herd.