Ammoniakk-krutt

Ammoniakk-krutt/ammoniakkrutt

 

Sprengemne bestående av en blanding av nitroglyserin (20 %) og salpetersur ammoniakk.

 

A. trakk til seg fuktighet og måtte tørkes før bruk. A. kunne bare bringes til å eksplodere ved å legge en krutt- el dynamittpatron i samme borehull.    

 

A. var et av mange produkter som kom på sprengemnemarkedet i 1870-årene. Flere oppfinnere var i virksomhet for å omgå Nobels patenter og fremstille nitroglyserinbaserte sprengemner med større effekt enn dynamitten. En undersøkelse publisert i Sverige i 1880, konkluderte med at av de mange produktene på markedet var det bare a. som var mer effektivt enn gurdynamitten. Alle disse sprengemnene hadde imidlertid den ulempe til felles at de hadde lett for å utsondre nitroglyserin hvilket gjorde produktene farlige i bruk.[1] Se også sebastin.

 

Fotnoter

1. Nauckhoff 1919:30.