Stykkis (stykk-kis)

Stykkis (stykk-kis) (ty. Stückkies)

 

Sjeidet kismalm, som regel svovelkis, levert ubehandlet eller noe nedknust og sortert.[1][1] Berg (red.) m.fl. 2016: 420.