Ferske

1. Fremstille smibart jern/stål ved å redusere innholdet av kull og andre forurensninger i råjern, se fersking; 2. seig jernklump av fersket råjern i ferskeherden, se herdfersking.

 

Raffinere råjern til smibart jern ved smelting, manuell og maskinell bearbeiding av jernet i herd og med fallhammer, se fersking.