Abonnementsbetingelser

Punktene nedenfor fastsetter hvilke betingelser og vilkår som gjelder for ”Bruker”s benyttelse av innholdet på nettstedet Bergverkshistorie.no (”Tjenesten”). Tjenesten leveres av cand. philol. Per R. Mikkelsen (”Leverandøren”).

● Brukeren har tilgang til Tjenesten så snart abonnementet er registrert.

● Abonnementsperioden er ett år og kan sies opp innen periodens slutt. Hvis abonnementet ikke sies opp, forlenges det automatisk når betaling for neste periode forfaller.

● Pris på Tjenesten: For enkeltpersoner: 100,- pr år.

      For institusjoner (skoler, museer, organisasjoner, prosjekter o.l.): 250,- pr år. Fri tilgang for alle tilknyttede personer.

         (Send melding pr e-post (se ’Kontakt meg’) om det ønskes kvittering)

● Betalt avgift tilbakebetales ikke. Brukeren informeres på forhånd hvis abonnementsavgiften blir forhøyet.

● Nettsidens innhold kan ikke publiseres på internett eller utnyttes kommersielt.

● Det kan fritt siteres fra nettstedet i skriftlige arbeider ved oppgivelse av kilde. Rett kildehenvisning er hhtp://www.bergverkshistorie.no. For signerte artikler gjelder at forfatternavnet skal oppgis i tillegg til internettadressen. For øvrig følges etablert referansepraksis. Kritikk fra 3. person av Brukerens kildebruk er Leverandøren uvedkommende.

● Leverandørens ansvar som følge av eventuelle feil i nettstedets innhold er begrenset til abonnementsavgiften.

● Brukeren er kjent med at nettstedet er under utvikling og at enkelte sider er mangelfulle. Bl.a. er det p.t. utarbeidet få verksbiografier i prosjektet. Ved tegning av abonnement har Bruker gjort seg kjent med innholdet på nettstedet for sine formål.(*

(*Opplysninger om innholdet på nettstedet er tilgjengelig uten abonnement på de forskjellige sidenes introtekster med underliggende lister over oppslagsord o.lign.

 

Se også vår side Personvern.