Kilder til bergverkshistorien

Kildene til bergverkshistorien flyter rikelig. Noen fullstendig oversikt er umulig å gi.
Denne nettsiden tar sikte på å orientere så bredt og oversiktlig som mulig om hvilke kilder som finnes, hvor de finnes, og hvor man kan få hjelp.
Her er bl.a. egne sider om arkivalia, forskjellig trykt materiale, bibliotekressurser, materiale fra noen sentrale institusjoner og noen utenlandske kilder. For en fullstendig oversikt se ABC STARTSIDE.