Pund

Pund/skålpund

 

Vektmål ≈ 0,5 kg.

 

P. var grunnverdien i det dansk-norske vektsystemet fra 1683. Ved kgl. forordning dette år, med en mindre endring i 1698, ble pundvekten (handelsvekten) satt til 499,75 g. Fram til disse forordninger veide det københavnske skålpundet, som lå til grunn for justeringene, mellom 490 og 500 g. Justeringer i lov av 28.7.1824 medførte bare en mindre reduksjon til 498,11 g. Som et praktisk gjennomsnitt kan pundvekten følgelig settes til 500 g.[1] Se også Enhetsmål.

Tegnet # er symbol for p.. Forkortelse pd..

Fotnoter

1. Forbehold må tas for 1500- og deler av 1600-tallet da det antakelig var det kølnske pundet på ~ 468 g som vanligvis ble brukt som handelsvekt, mens det lybske på 488 g og det københavnske trolig ble brukt i mindre omfang (SNL:402).