Fyrty

Fyrty/fyrtye/fyrgods

 

Stein løsbrutt ved fyrsetting.

 

F. kunne enten falle ned under fyringen, eller bli brutt løs med forskjellig håndverktøy fra vegg og tak i etterkant, se fyrsetting. F. var ofte mør, løs og oppsmuldret.

’Ty’ var et vanlig ord for løsbrutt stein.