Masovnsbro

Masovnsbro/masovnsbru

 

Bro med varierende lengde og stigning opp til masovnkransen for transport av beskikningen (malm, kull/koks).

 

I den gamle jernverkstiden ble malm og brenne kjørt opp m. med trillebår.[1]

 

Varia:

- Malmkjørerne hadde nok en stri tørn med transporten opp m.. En kan heller ikke se bort fra at det i en del tilfeller var en viss konkurranse kjørerne imellom om å ta de største lassene. At dette uansett har vært en svært slitsom jobb, får vi et klart inntrykk av når kjørerne ved Ulefos jernverk ga broen tilnavnet ”Golgata”.[2]

Fotnoter

1. Fra Ulefos jernverk opplyses det at broen var nærmere ni meter lang og tre meter bred. Den var bygd av fire stk. 8,3 m lange tømmerstokker som var lagt med 5 cm tykk plank. (Gjermundsen 2006:283).
2. Gjermundsen 2006:283.